top of page

newly established film festival located in saigon, vietnam

we are focused on abstract, experimental, non-narrative, and documentary video work.

saigon experimental are working together to expand the interest in experimental video art in saigon, supporting local and international artist.

 

 

 

CONTACT/

email: saigonexperimental@gmail.com

instagram: @saigonexperimental

liên hoan phim mới thành lập ở saigon, việt nam

chúng tôi tập trung vào công việc video trừu tượng, thử nghiệm, không tường thuật và tài liệu.

 

saigon thử nghiệm đang hợp tác để mở rộng sự quan tâm đến nghệ thuật video thử nghiệm ở saigon, hỗ trợ nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

 

TIẾP XÚC/

email: saigonexperimental @ gmail

instagram: @saigonexperimental

000023850031.jpg

289E 2019

bottom of page